Bio

Biography:

Karol Drzewiecki (born in 1987) – a painter who graduated the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication at the University of Arts in Poznań. He is the finalist of the 5th edition of the PincPonc International Art Project “A Day on Earth”. Participant of many group and individual exhibitions in Poland and Europe. Record-holder of the 18th Young Art Auction at the DESA Unicum auction house (2012). In his works, he skillfully combines the aesthetics of street art with pop art. With the help of art, Drzewiecki takes up current, socio-cultural topics that engage him, and explores the mutual relations of forms and colors put together on canvas in various configurations. One of the most important inspirations of the artist are dynamics and movement. Both in the context of the painting’s theme and the expressive stylistics of the work.

Credo:

For me painting is intimate record of my own expression. Through art, I express views of the reality that surrounds me, record emotional states and inspirations, and explore the possibilities offered to the artist by form and color. By coding in the pictures my own experiences, delights, thoughts and feelings, I let the viewer see my sensitivity.

I am fascinated by all forms of dynamics in painting. Starting from the way the work is carried out, through its subject matter, ending with design finishing. I am extremely inspired by the possibility of recording full, vivid expression on a static canvas. That is why I often reach for the painterly motif of an organism that is involved in the movement with complicated motorics. I am also interested in dynamics in the formal dimension, which finds expression in the style of the work.

Biogram:

Karol Drzewiecki (ur. 1987 r.)- malarz, Absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Finalista 5. edycji Międzynarodowego Projektu Artystycznego PincPonc „A Day on Earth”. Uczestniek wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy. Rekordzista 18. Aukcji Młodej Sztuki w domu aukcyjnym DESA Unicum (2012 r.). W swojej malarskiej twórczości umiejętnie łączy estetykę street-artu z pop-artem. Za pomocą sztuki Drzewiecki nie tylko podejmuje aktualne, angażujące go tematy społeczno-kulturowe, ale również bada wzajemne relacje form i kolorów zestawionych ze sobą na płótnie w rozmaitych konfiguracjach. Jedną z najważniejszych inspiracji artysty jest dynamika i ruch, zarówno w kontekście tematu przedstawienia malarskiego, jak i ekspresyjnej stylistyki dzieła.

Credo:

Malarstwo stanowi dla mnie bardzo intymny zapis własnej ekspresji. Poprzez sztukę wyrażam poglądy na otaczającą mnie rzeczywistość, rejestruję stany emocjonalne i inspiracje, badam możliwości, jakie daje artyście forma i kolor. Kodując w obrazach własne doświadczenia, zachwyty, przemyślenia i uczucia, pozwalam widzowi wejrzeć w moją wrażliwość. 

Fascynują mnie wszelkie formy dynamiki w malarstwie, począwszy od sposobu realizacji dzieła, poprzez jego tematykę, na stylistyce kończąc. Dlatego też w moim przypadku praca nad obrazem jest spontanicznym aktem twórczym, którego efekty do ostatniej chwili są dla mnie niewiadomą. Niezwykle inspiruje mnie możliwość rejestracji pełnej, żywej ekspresji na statycznym płótnie, dlatego też często sięgam po malarski motyw ujętego w ruchu organizmu o skomplikowanej motoryce. Interesuje mnie również dynamika w formalnym wymiarze, która znajduje wyraz w stylistyce dzieła. 

 

Sztuka, która żyje

Co się stanie, jeśli street art przeniesie się na płótno? Naturalnie istnieje ryzyko, że pozbawiony naturalnego środowiska- miejskich, tętniących życiem ulic- straci on cały swój autentyzm. Obrazy Karola Drzewieckiego udowadniają, że w istocie wcale nie musi tak być. Wręcz przeciwnie, umiejętne połączenie współczesnej stylistyki z klasycznym medium, jakim jest malarstwo, pozwala artyście osiągnąć nową, niezwykle intrygującą jakość w sztuce.

Z ULICY NA PŁÓTNO

Karol Drzewiecki mówi o sobie, iż jest artystą łaknącym stałego rozwoju, zaś we własnej sztuce najbardziej pociąga go fakt, iż jest ona ukierunkowana na ciągłe poszukiwania. Nic więc dziwnego, że punktem wyjścia dla swojego malarstwa uczynił on street art- sztukę współtworzącą scenerię miejskich ulic, wdająca się w dyskusję z przechodniami, a więc taką, której esencją jest nieustanny ruch. Dlatego też główne motywy przedstawieniowe na obrazach Drzewieckiego swoją stylistyką ściśle nawiązują do murali powstałych na bazie malarskiej techniki szablonów, którą posługuje się między innymi Banksy czy Victor Ash. Podobnie, jak street art, dzieła polskiego artysty nie stronią również od komentowania otaczającej nas rzeczywistości- Drzewiecki porusza w nich bowiem aktualne kewstie społeczne, polityczne i kulturowe.

Twórca, przenosząc elementy street artu na płótno, poszerza jednak ich kontekst o motywy zaczerpnięte z innych estetyk artystycznych, na przykład pop artu czy ekspresjonizmu abstrakcyjnego. W jego dziełach szeroko eksploatowane są wobec tego elementy popkulturowe- znany z bajki „Muminki” Włóczykij  wypowiada się na, jakże aktualny obecnie, temat migracji, swoisty symbol dziecięcej niewinności- Prosiaczek z „Kubusia Puchatka”- nawiązuje relacje z uzbrojonym żołnierzem, zaś starsza, zaniedbana kobieta zaczytuje się namiętnie w lekturze „Vogue’a”.

Z kolei tłem dla bohaterów prac Drzewieckiego- zwłaszcza jeśli chodzi o malarski cykl dżokejów- nierzadko są zaczerpnięte z ekspresjonizmu abstrakcyjnego finezyjnie rozlane barwne plamy, swobodne zacieki farby czy nagłe pociągnięcia pędzla.

ZE STATYCZNEGO W DYNAMICZNE

O tym, że artysta niezwykle zafascynowany jest ruchem świadczy najczęściej podejmowany przez niego wątek przedstawieniowy, jakim jest jeździec na pędzącym koniu. Ujęcie na nieruchomym płótnie skomplikowanej motoryki galopującego przed siebie zwierzęcia w pewien sposób wpływa na zmianę postrzegania malarstwa w kategoriach statycznego nośnika wartości artystycznych. Poprzez tego rodzaju działanie Drzewiecki w tym tradycyjnym, konserwatywnym, a nawet- jak sądzą niektórzy- nieprzystającym do współczesności medium, lokuje autentyczną żywość i energię, a więc te elementy, które tak pociągają dzisiejszego odbiorcę w nowoczesnej sztuce opartej na cyfrowych technologiach. Dynamikę przedstawień pędzących na swych wierzchowcach dżokejów wzmagają obfitujące w roztarte barwne plamy i równoległe zacieki farb, zrealizowane w konwencji ekspresyjnej abstrakcji tła skomponowane dla obrazów tego cyklu.

MALARSTWO MA GŁOS

Malarstwo Drzewieckiego jest autentycznie żywe także dlatego, że zawiera głos w ważnych dla autora sprawach. Podobnie, jak sztuka uliczna, również obrazy młodego artysty prowokują widza do refleksji lub polemiki. Przytoczone przy okazji omawiania  przykładów występowania popartowych elementów w sztuce Drzewieckiego dzieła traktują wszak o ważnych, aczkolwiek bardzo trudnych kwestiach dotyczących współczesnej rzeczywistości- migracjach, wojnach czy szalejącym konsumpcjoniźmie. Wykorzystując charakterystyczną dla street artu estetykę malarstwa szablonowego, artysta zwraca również uwagę na takie problemy, jak bieda, którą ogarnięte są kraje Trzeciego Świata („Angelina, adopt me!”) czy kondycja zarówno współczesnej sztuki, jak i odbiorcy współczesnej sztuki („Nietakt”). Aby wzmocnić ubrany w wizualny język przekaz własnych przemyśleń, utrzymanych w czarno-białej kolorystyce bohaterów swoich obrazów artysta sytuuje zazwyczaj na tle neutralnej, chłodnej szarości.

*

Karol Drzewiecki jest jednym z nielicznych współczesnych twórców, którzy potrafią naprawdę ożywić klasyczne, w istocie bardzo konserwatywne medium, jakim jest malarstwo. Jego receptą na to jest nie tylko inicjowanie dialogu z widzem oraz szczerość wypowiedzi, ale również swobodne łączenie ze sobą rozmaitych artystycznych estetyk. Właśnie w ten sposób rodzi się sztuka prawdziwie intensywna i pełna energii. Sztuka, która żyje.